Välj Ekologiskt

Det ekologiska sortimentet växer i en rasande takt och efterfrågan ser ut att öka varje dag. Kanske har vi äntligen börjat förstå vikten av att ta hand om oss själva inifrån och ut. 

Mat är något som alla konsumerar i mer eller mindre utsträckning. Det är otroligt viktigt att vi fortsätter att öka efterfrågan på det ekologiska sortimentet, för att de varorna skall kunna hålla jämförbara priser med de konventionella varorna.

Idag skiljer man på konventionella och ekologiska livsmedel och det finns ett otaligt antal bevis som avslöjar att det ekologiska livsmedlet är överlägset bättre för våran långvariga hälsa och miljö.

Skälen är många till varför vi borde välja ekologiskt och dom gynnar givetvis inte bara oss människor. Det ekologiska fundamentet är ett hållbarhetskoncept som gynnar alla från jord till bord.

Vatten prover i Sverige visar att hela fyrtio procent innehåller bekämpningsmedel från livsmedel. Jag tror att vi kan räkna ut vad det innebär när en hel västvärld konsumerar exakt samma produkter. Väljer du att handla ekologiskt får du också renodlad mat som i framställts ur en giftfri miljö.

Giftiga odlingstekniker skadar alltså inte bara oss konsumenter utan även miljön och produktproducenterna. Gör en insats för mänskligheten, miljön och framförallt dig själv genom att välja att konsumera ekologiska varor.

Lev väl!